Ćirilični titlovi u plejerima

Ovde možete videti uputstva kako namestiti ćirilične titlove za svaki poznatiji plejer. Ako smo zaboravili neki, javite nam.

BS Player

Pritisnete Ctrl+P. Pojaviće se dijalog podešavanja. Sa leve strane je mali meni, odaberite stavku "Subtitles". Sada sa desne strane pritisnete dugme "Font", pri čemu će se pojaviti dijalog za odabir slovnog lika pri prikazu titla. Za "script" odaberite "Cyrillic".

Alternativno, ako je je film i titl već učitan, možete otvoriti kontekstni meni desnim klikom miša, pa odabrati: Subtitles » Subtitle Properties » Font...Otvoriće se isti dijalog kao i ranije, pa opet odaberite isto za "script". Ovaj način je zgodan ako se treba brzo prebaciti iz jedne kodne strane u drugu.

VLC Media Player

Pritisnete Ctrl+S. Pojaviće se dijalog podešavanja, pa dođite do: Input/Codecs » Other Codecs » Subtitles. Za "Subtitles Text Encoding" odaberite CP1251.

Alternativno, ako otvarate film, ne otvarajte ga sa "Quick Open File..." (Ctrl+O), već sa "Open File..." (Ctrl+F). Kada odaberete film, štiklirajte opciju "Use a subtitle file", odaberite titl, pa kliknite dugme "Advanced Settings...". Pojaviće se novi dijalog, a za "Subtitles Text Encoding" odaberite CP1251.

MV2 Player

MV2 Player ima mogućnost da sam prepozna o kom kodnom rasporedu se radi. Međutim, ako automatsko prepoznavanje ne radi, pritiskanjem desnog dugmeta i otvaranjem kontekstnog menija odaberite Subtitles 1 » Subtitle Properties. Pritom će se otvoriti dijalog, a treba da izaberete "RUSSIAN" za padajući meni "Charset" (donji levi ugao dijaloga).

KMPlayer

Pritisnete F2. Pojaviće se dijalog podešavanja, pa dođite do: Subtitles Processing » Font Style. U padajećem meniju za "Charset" odaberite "Russian". Izmene nemaju efekta na trenutno pokrenuti film.

ViPlay

Pritisnete Ctrl+P. Iz menija sa leve strane odaberete Video »Subtitles. Kliknete na dugme "Font..." i iz padajućeg menija za "script" odaberete "Cyrillic".

MPlayer

Desnim klikom pokrenete kontekstni meni i  izaberite "Preferences". Na kartici "Subtitles & OSD" se nalazi padajući meni na kome treba odabrati "Cyrillic Windows (CP1251)".

Xine

Pritisnete Alt+S. Ovim se otvara dijalog podešavanja. Na kartici "Subtitles" u polju "encoding of the subtitles" ukucate CP1251.

Kaffeine

Iz glavnom menija izaberite stavku: Settings » xine Engine Parameters. Sa leve strane treba izabrati ikonicu "subtitles". Za "encoding of the subtitles" ukucate CP1251.

VESTI

07. 12. 2008:
Izašla nova verzija 1.2.0.
Više o ovome...

22. 11. 2008:
Izašla nova verzija 1.1.0.
Više o ovome...

02. mart, 2008:
Postavljen .deb (Ubuntu/Debian) paket za download
Više o ovome...

19. maj, 2007:
Urađen prevod sajta na hrvatski
Više o ovome...

REKLAME

SourceForge.net Logo